Skip Navigation Links

Simulátor jaderné elektrárny

  Skip Navigation Links.   

Chyba v simulátoru

Jeden pozorný uživatel programu JESIM objevil chybu ve vlastním simulačním jádře.
Oprava formou kompletní nové instalace je ke stažení zde.
Před instalací nové verze doporučuji odinstalovat původní verzi.
Možné je ale ponechat v počítači na disku i původní verzi simulátoru a novou nainstalovat do jiného adresáře.

Popis chyby

Chyba nastává za určitých okolností (odstavení reaktoru, kolísání hladiny v parogenerátoru) v regulátoru ventilu na napájecí vodě do parogenerátorů.
Při hladině v PG vyšší než horní regulovaná mez nedojde k úplnému uzavření regulátoru a do PG je stále doplňována relativně chladná napájecí voda.
Při delším běhu simulátoru dojde k přeplnění PG (hladina vzroste nad maximální možnou mez, což je nereálné).
Primární okruh je přitom stále vychlazován ze strany PG na teploty blížící se 150°C.
V určitém okamžiku dojde k chybě v numerickém modelu.

Oprava chyby

Chyba v regulátoru hladiny v PG byla opravena.
Při hladině vyšší než horní regulovaná mez dojde k úplnému uzavření ventilů na vstupu do PG. Hladina dále neroste a ani PG, potažmo ani primární okruh nejsou dále vychlazovány.

Copyright © 2007-2011